Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Báo Xây Dựng: Hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn thiết kế có tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp

Ngày 16/7, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1747/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La về việc lập dự toán chi phí tư vấn thiết kế có tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Xây Dựng, nguồn bài: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/kinh-te/huong-dan-lap-du-toan-chi-phi-tu-van-thiet-ke-co-to-chuc-tu-van-nuoc-ngoai-phoi-hop.html

Nhà máy thủy điện Hòa Bình. (Nguồn ảnh: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 473/DATĐSL-KTDT ngày 28/5/2018 của Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La (Ban QLDA) về việc lập dự toán chi phí tư vấn thiết kế có tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 11, Mục I, Phần II, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Trường hợp cần phải thuê tư vấn nước ngoài thực hiện một số công việc tư vấn của dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) thì chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định cụ thể như sau:

Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện công việc tư vấn thì chi phí thuê tư vấn xác định bằng dự toán chi phí. Trong trường hợp này, chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài cộng với chi phí thuê tổ chức trong nước không vượt quá 2,5 lần mức chi phí tính theo định mức công bố tại Quyết định này.

Đối với Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng như nêu tại Văn bản số 473/DATĐSL-KTDT, chi phí tư vấn trong nước xác định theo định mức tại các bảng số 7, bảng số 8 “định mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp” Mục I, Phần II, Quyết định số 79/QĐ-BXD, chi phí chuyên gia nước ngoài trợ giúp xác định bằng cách lập dự toán.

Tổng chi phí tư vấn thuê tổ chức tư vấn nước ngoài cộng với chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước không vượt quá 2,5 lần mức chi phí tính theo định mức công bố tại Quyết định 79/QĐ-BXD là phù hợp với quy định.

Khánh Hòa

Tìm kiếm:✨

  • Tư vấn, Chi phí, Dự toán, Bộ xây dựng, Khoản 11, Hòa Bình mở rộng, Ban QLDA, Nhà máy thủy điện hòa bình, Văn bản, Trước đó, Nhà máy thủy điện, Quản lý dự án, Tổng chi phí, Khánh Hòa, Internet, Tổ máy, Vốn ngân sách, Dự án đầu tư xây dựng, Vốn nhà nước, Ban quản lý dự án, Tập đoàn điện lực việt nam