Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Báo CAND: Công bố kết quả kiểm tra, giám sát tại Trạm BOT Ninh Lộc

Ngày 29-3, Tổng Cục đường bộ Việt Nam công bố kết quả giám sát, kiểm tra đột xuất hoạt động thu phí tai Trạm BOT Ninh Lộc trên tuyến QL1A ở địa phận xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAND, nguồn bài: http://cand.com.vn/giao-thong/cong-bo-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-tai-tram-bot-ninh-loc-538746/

Kiểm tra hồ sơ thu phí cho thấy nguồn thu phí từ ngày 1-2-2018 đến 28-2-2019 tại Trạm BOT Ninh Lộc với tổng số tiền hơn 24,8 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày hơn 886 triệu đồng; nguồn thu phí từ ngày 1-3 đến 21-3-2019 gần 18,7 tỷ đồng, bình mỗi ngày hơn 889 triệu đồng.

Theo đó, tổng nguồn thu hai khoản nêu trên hơn 43,5 tỷ đồng. Riêng tổng nguồn thu trong 7 ngày kiểm tra từ ngày 20-3 đến 26-3-2019 gần 6,5 triệu đồng, bình quân mỗi ngày hơn 924.000 đồng.

Trạm BOT Ninh Lộc

Tất cả chứng từ thu phí đều được lập và tập hợp đầy đủ theo quy định, các báo cáo thực hiện theo đúng quy trình thu phí tại trạm, số thu đảm bảo tính minh bạch, phù hợp với báo cáo của trạm và lưu lượng xe qua trạm, không có dấu hiệu thất thoát.

Công tác giám sát, hậu kiểm từ ngày 1-2-2018 đến 19-3-2019 cho thấy, có 17 trường hợp nhân viên thu phí bán sai mệnh giá vé, 10 trường hợp thu phí viên quét sai loại thẻ ưu tiên. Những trường hợp sai phạm nêu trên đều được Trạm BOT Ninh Lộc lập biên bản, buộc nhân viên thu phí nộp bù khoản tiền chênh lệch thiếu và xuất vé bổ sung.

Từ kết quả kiểm tra, Tổng Cục đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư Trạm BOT Ninh Lộc là Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa khẩn trương hoàn thành quyết toán dự án làm cơ sở điều chỉnh, cập nhật phương án tài chính, thời gian thu phí theo quy định; nâng cấp phần mềm hậu kiểm để đảm bảo tương thích với thiết bị lưu trữ mới; tiếp tục sao lưu dữ liệu thu phí theo quy định tại Thông tư số 49/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT…

Hữu Toàn

Tìm kiếm:✨

  • Ninh Lộc, Trạm BOT Ninh Lộc, Ninh Hòa, Bộ giao thông vận tải, Quyết toán, Giám sát, Khánh Hòa, Lưu trữ, Dữ liệu, Thất thoát, Công bố, Kiểm tra, Nâng cấp, Báo cáo, Ưu tiên, Phần mềm, Hồ sơ, Đảm bảo, Thông tư, Điều chỉnh, Hoàn thành, Bot, Chứng từ, Địa phận