Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Báo ĐTCK: Everpia (EVE) đặt mục tiêu lãi 100 tỷ đồng

Hội đồng quản trị CTCP Everpia (EVE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay xem xét thông qua, với 1.300 tỷ đồng doanh thu, 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Chứng khoán, được chúng tôi tổng hợp từ báo ĐTCK, nguồn bài: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/everpia-eve-dat-muc-tieu-lai-100-ty-dong-261250.html

EVE cũng trình đại hội sắp tới thông qua phương án phân phối cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền, trích quỹ quản lý 5%.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2018 công ty mẹ, năm 2018, EVE đạt 1.181,6 tỷ đồng doanh thu, hơn 78,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, cổ phiếu EVE giảm 0,6%, xuống còn 15.650 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch đạt 62.550 cổ phiếu.

Nằm trong mục tiêu mở rộng thị trường miền Nam, mới đây, EVE đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp phép mở chi nhánh tại Khánh Hòa.

H.Hòe

Tìm kiếm:✨

  • Cổ tức, Cổ đông, Cổ phiếu, Lợi nhuận, Doanh thu, Đại hội, Phân phối, Quản trị, Công ty mẹ, Giao dịch, EVE, IV/2018, CTCP Everpia, Khánh Hòa, Miền nam, Lãi cơ bản, Cổ phiếu thưởng, Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị