Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Khánh Hòa phấn đấu đưa TP Cam Ranh lên đô thị loại II vào năm 2025

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Cam Ranh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Cam Ranh đạt được các tiêu chí cơ bản của đô thị loại II.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/kinh-te/khanh-hoa-phan-dau-dua-tp-cam-ranh-len-do-thi-loai-ii-vao-nam-2025-20190329071309728.htm

Trong giai đoạn 2026 – 2030 sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại II cho thành phố này.

Theo đó, các chỉ tiêu chính phấn đấu đến năm 2025 của thành phố Cam Ranh gồm: diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân 32m2/người, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 98%; tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt từ 15% trở lên, tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng là 98% trở lên; tỷ lệ chất thải nguy hai được xử lý, tiêu hủy, chon lấp an toàn sau xử lý đạt 95%; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100% với chỉ tiêu 125 lít/người/ngày đêm...

Cùng với nguồn kinh phí dự kiến đầu tư để thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020 ước tính khoảng 8.139 tỷ đồng, trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Cam Ranh cần thêm khoảng 4.497 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để hoàn thiện chất lượng đô thị theo hướng đạt các tiêu chí của đô thị loại II.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong tổng số nhu cầu vốn nói trên, nguồn ngân sách nhà nước sẽ đáp ứng khoảng 4.182 tỷ đồng, số vốn còn lại với trên 8.453 tỷ đồng sẽ được huy đồng từ các nguồn ngoài ngân sách. Chương trình phát triển đô thị thành phố Cam Ranh ngoài việc phù hợp với xu hướng phát triển, quy hoạch đô thị nói chung của cả tỉnh Khánh Hòa, còn nhằm mục đích nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị, tăng cường sức cạnh tranh giữa các đô thị trong tỉnh; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội một cách đồng bộ, hiện đại cho thành phố trẻ này.

Cam Ranh là thành phố thứ hai của tỉnh Khánh Hòa, nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 45km về phía Nam. Tháng 9/2009, thị xã Cam Ranh được công nhận là đô thị loại III và sau đó một năm, Chính phủ đã ban hành nghị quyết công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Cam Ranh có diện tích trên 327km2 và dân số hiện nay trên 137.000 người.

Tiên Minh (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Cam Ranh, Huy, Tiên Minh, III, Ngân sách, Quy hoạch, Phê duyệt, Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân, Giao thông, Nhà ở, Phấn đấu, Cấp nước, Hạ tầng, Kinh tế, Chất thải, Chiếu sáng, Đầu tư, Nha Trang, Công nhận, Định hướng, Thành phố trực thuộc, Không gian đô thị, Kinh tế xã hội, Hạ tầng kỹ thuật, Nước sạch, Ngân sách nhà nước