Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Báo VNEWS: Khánh Hòa tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/khanh-hoa-tang-cuong-phong-chay-chua-chay-rung

Tìm kiếm:✨

  • Chữa cháy, Khánh Hòa, Rừng, Lính cứu hỏa, Chất dễ cháy, Bình cứu hỏa, Biển lửa, Cháy đen, Cháy âm ỉ