Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Hiện thức hóa chính sách, chương trình, hành động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN phát triển

Kéo dài 1 tuần từ 22-27/4, Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Ủy ban Điều phối ASEAN về doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tập trung thảo luận và đề xuất các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV, tình hình thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược phát triển DNNVV ASEAN giai đoạn 2016-2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/hien-thuc-hoa-chinh-sach-chuong-trinh-hanh-dong-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-asean-phat-trien-520222.html

Các đại diện đại biểu cho các nước ASEAN tham gia tại Hội nghị (Ảnh: P.V)

Đại diện các cơ quan hỗ trợ DNNVV 10 nước ASEAN, các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, các tổ chức quốc tế: ADB, OECD, GIZ... tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng rằng, Hội nghị thường niên lần thứ 7 về DNNVV và các Hội nghị có liên quan sẽ đạt được những kết quả cụ thể, góp phần quan trọng vào các hoạt động hỗ trợ, phát triển DNNVV phong phú, đa dạng của ASEAN trong năm 2019, đồng thời có thêm cơ hội quý báu để chúng ta trao đổi, thảo luận, đưa ra những ý tưởng và sáng kiến hợp tác hiệu quả trong cộng đồng các nước ASEAN.

DNNVV đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở một số nước, DNNVV được xác định là “động lực tăng trưởng”, là “xương sống” của nền kinh tế. Tại các nước ASEAN, DNNVV chiếm tỷ lệ từ 89-99% số lượng doanh nghiệp; tạo việc làm từ 51,7 - 97,2%.

Đối với Việt Nam, các DNNVV cũng đóng vai trò quan trọng, chiếm trên 97% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế, đóng góp khoảng 40% GDP, tạo việc làm cho 50% lao động; các DNNVV giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng tại Hội nghị (Ảnh: P.V)

Theo Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, từ khi hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN đến nay, vấn đề phát triển các DNNVV luôn được các quốc gia thành viên coi trọng như một giải pháp quan trọng để thu hẹp khoảng cách phát triển.

Cụ thể, kế hoạch hành động chiến lược phát triển DNNVV ASEAN giai đoạn 2016-2025 đã đề ra các mục tiêu: (1) Thúc đẩy tăng năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo; (2) Tăng khả năng tiếp cận tài chính; (3) Tăng cường tiếp cận thị trường và quốc tế hóa các DNNVV; (4) Tăng cường chính sách và cải thiện môi trường kinh doanh và (5) Thúc đẩy tinh thần kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.

Trên cơ sở mục tiêu nêu trên, mỗi nước thành viên ASEAN đã cụ thể hóa bằng các chính sách, chương trình hành động cụ thể để hỗ trợ các DNNVV phát triển nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của khu vực là hình thành nên cộng đồng DNNVV ASEAN năng động, sáng tạo và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Hội nghị thường niên lần này tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới chính sách phát triển DNNVV ASEAN, tình hình thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược của ASEAN về phát triển DNNVV trong từng giai đoạn, chỉ đạo định hướng của Ủy ban điều phối ASEAN về DNNVV và siêu nhỏ …, tập trung vào các vấn đề như: nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của DNNVV thông qua mạng lưới vườn ươm doanh nghiệp ASEAN, cụm liên kết doanh nghiệp, mô hình Trung tâm dịch vụ DNNVV ASEAN, Học viện DNNVV ASEAN, Chương trình tăng cường năng lực quốc tế hóa cho DNNVV ASEAN…

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, tạo cơ hội để các quốc gia đi sau vươn lên mạnh mẽ và đạt được những mốc phát triển mới về kinh tế. Cuộc cách mạng này với các đặc trưng bởi các công nghệ tiên tiến như điện toán đám mây, công nghệ di động không dây, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tin học lượng tử, công nghệ nano... tạo ra cơ hội to lớn cho các DNNVV ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh mới để có thể bứt phá, đạt được sự phát triển cao hơn.

Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đang tạo ra rất nhiều thách thức đối với các DNNVV ASEAN nếu không bắt kịp xu hướng này. Trong bối cảnh đó đặt ra yêu cầu đối với cơ quan hỗ trợ DNNVV cũng như các tổ chức quốc tế phải tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để đề xuất được các chính sách, giải pháp đột phá, thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển của DNNVV tại mỗi nước thành viên và toàn khu vực.

HA.NV

Tìm kiếm:✨

  • P.V, Vũ Đại Thắng, GIZ, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Asean, Công nghệ nano, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, OECD, Ngân hàng phát triển châu á, Nha Trang, Khánh Hòa, GDP, Cộng đồng, Nhật Bản, Hàn quốc, Cơ học lượng tử, Vườn ươm doanh nghiệp, Xóa đói, Tiếp cận thị trường, Kinh tế xã hội, Tin học