Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Khánh Hòa tổ chức thông tin chuyên đề biển, đảo cho đội ngũ cán bộ đoàn

Gần 100 cán bộ đoàn là nòng cốt trong công tác tuyên truyền được thông tin về đặc điểm, tình hình biển, đảo Việt Nam; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/khanh-hoa-to-chuc-thong-tin-chuyen-de-bien-dao-cho-doi-ngu-can-bo-doan-519220.html

Quang cảnh buổi thông tin chuyên đề về tình hình biển, đảo.

Ngày 13/4, tại TP. Nha trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Hội nghị thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam trong quý I năm 2019 cho gần 100 cán bộ đoàn là nòng cốt trong công tác tuyên truyền.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã thông tin về đặc điểm, tình hình biển, đảo Việt Nam; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển bền vững từ biển, củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo và thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu làm nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Trong những năm qua, Học viện Hải quân luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Từ đó đã có nhiều hoạt động thiết thực giữa địa phương với Học viện, nhất là tuổi trẻ có nhiều hoạt động hướng về biển, đảo. Năm 2019, Khánh Hòa đảm nhiệm năm “Du lịch quốc gia - Nha Trang sắc màu của biển” và Festival biển sẽ có nhiều hoạt động hướng về biển, đảo.

Cũng tại hội nghị, báo cáo viên được thông tin một số sự kiện do Quân chủng Hải quân chủ trì phối hợp tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020./.

Tin, ảnh: Xuân Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Hải quân, Quân chủng, Đảo, Tuyên truyền, Chủ quyền, Học viện hải quân, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Cán bộ đoàn, Kinh tế biển, Xuân Vũ, Phối hợp, Nòng cốt, Cách mạng, Khánh Hòa, Festival, Luật biển, Nha Trang, Bảo vệ, Đội ngũ, Đảm nhiệm, Asean, Sách