Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Kiểm tra công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao của Học viện Hải quân

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất công tác tổ chức huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao của Học viện Hải quân, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/kiem-tra-cong-tac-huan-luyen-the-luc-va-hoat-dong-the-thao-cua-hoc-vien-hai-quan-519115.html

Kiểm tra công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao năm 2019 tại Học viện Hải quân.

Ngày 12/4, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao năm 2019 tại Học viện Hải quân.

Đoàn công tác kiểm tra các lứa tuổi, tập trung vào khối các cơ quan, trung tâm huấn luyện thực hành và khối nữ quân nhân toàn Học viện.

Nội dung kiểm tra gồm công tác bảo đảm cho huấn luyện thể lực, hệ thống văn kiện quy định; tổ chức, phương pháp huấn luyện; thông qua giáo án huấn luyện thể lực; trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ, giáo viên; cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ cho công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao tại đơn vị...

Dịp này, Đoàn công tác đã đi kiểm tra tại Nhà thi đấu đa năng, phòng tập gym, thao trường, bãi tập huấn luyện thể lực, quy trình lên lớp một bài huấn luyện thể lực, công tác hoạt động thể thao.

Đây là đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất công tác tổ chức huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao của Học viện, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao trong thời gian tới của Học viện Hải quân./.

Tin, ảnh: Xuân Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Học viện hải quân, GYM, Xuân Vũ, Quân chủng Hải quân, Thao trường, Lên lớp, Huấn luyện, Thể lực, Phòng tập, Quân nhân, Nha Trang, Thực hành, Khánh Hòa, Trình độ, Giáo viên, Góp phần, Đội ngũ, Kiểm tra, Công tác, Bảo đảm, Đánh giá, Vụ lúa, Lúa nước, Cựu chiến binh, Tiểu học, Vụ lúa hè thu, Lúa sớm