Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Báo Dân Sinh: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 400 nghìn tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2019 ước tính đạt 400 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-uoc-dat-400-nghin-ty-dong-d96378.html

Hoạt động thương mại dịch vụ trong 4 tháng đầu năm nay tiếp tục xu hướng tăng khá, thị trường giá cả ổn định, cân đối cung cầu các loại vật tư quan trọng và hàng tiêu dùng thiết yếu được bảo đảm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đạt tốc độ tăng cao nhất kể từ năm 2015 trở về đây.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2019 ước tính đạt 400 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 306,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% và tăng 13,1%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 47,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1% và tăng 9,9%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2% và tăng 13,2%; doanh thu dịch vụ khác đạt 42,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 6,8%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.583,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,9%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm ước tính đạt 1.215,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng mức và tăng khá với mức tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm ước tính đạt 187,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Quảng Ninh tăng 15,2%; Đà Nẵng tăng 14,4%; Cần Thơ tăng 13,8%; Hải Phòng tăng 13,5%; Lào Cai tăng 11,9%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 11,2%; Gia Lai tăng 10,4%; Hà Nội tăng 9%.

Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng ước tính đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Quảng Ninh tăng 33,6%; Khánh Hòa tăng 16,5%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 11,9%; Lâm Đồng tăng 11,3%; Cần Thơ tăng 11%; Thái Nguyên tăng 10,1%; Hà Nội tăng 8,4%.

Nguyễn Thanh

Tìm kiếm:✨

  • NGUYỄN THANH, Doanh thu, Cần Thơ, Bà Rịa, Quảng Ninh, Gia Lai, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Lào Cai, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Hải Phòng, Thành phố hồ chí minh, Đà Nẵng, Thương mại