Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Báo Nhân Dân: Thông báo tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm

Tiếp theo Thông báo số 53/CVHHNT-TTATAN ngày 22-1-2019 về việc: 'Thông báo tiếp nhận tài sản chìm đắm ngẫu nhiên trục vớt được', Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm trên biển như sau:

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/bancanbiet/thong-tin-doanh-nghiep/item/39704502-thong-bao-tim-chu-so-huu-tai-san-chim-dam.html

Đặc điểm nhận dạng của tài sản:

* Hình dạng phao: Hình trụ tròn;

* Vật liệu: bằng sắt;

* Kích thước: Chiều cao 3m và đường kính 2,5m;

* Các ký hiệu trên phao: Trên mặt phao có ký hiệu: D f 200/308.

Tình trạng: Đã rỉ sét.

Người đang trông coi tài sản: Ông Trương Văn Bờ, sinh năm 1968, địa chỉ: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Nếu đơn vị, cá nhân nào là chủ sở hữu tài sản chìm đắm nêu trên, đề nghị liên hệ với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang theo địa chỉ dưới đây để giải quyết, xử lý tài sản chìm đắm theo đúng quy định pháp luật.

Địa chỉ: Số 03, Trần Phú, Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3590053 Fax: (0258) 3590048

Sau thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chủ tài sản chìm đắm không liên hệ với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để giải quyết thì tài sản chìm đắm nói trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Tìm kiếm:✨

  • Thôn Đầm Môn, Vạn Thạnh, Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, Vạn Ninh, Fax, Trông coi, Trần phú, Nhận dạng, Khánh Hòa, Tiếp nhận, Thông báo, Pháp luật, Giải quyết