Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Báo Quốc Hội TV: CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG XÂM HẠI RỪNG GỖ QUÝ CĂM XE NINH TÂY

Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng phá hoại cây rừng và lấn chiếm đất tại Rừng Căm xe Ninh Tây, tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đang diễn biến ngày càng phức tạp. Rừng thì bị lấn chiếm và phá hoại dưới nhiều hình thức còn trên đường quốc lộ thì lâm tặc ngang nhiên chở gỗ lậu ngay giữa ban ngày. Ghi nhận của PV THQHVN tại khu vực Tây Nguyên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/5/canh-bao-tinh-trang-xam-hai-rung-go-quy-cam-xe-ninh-tay/232189

Tìm kiếm:✨

  • THQHVN, Rừng căm xe Ninh Tây, Ninh Tây, Lâm tặc, Ninh Hòa, Thực vật rừng, Quốc lộ, Rừng, Tây nguyên, Khánh Hòa