Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Báo Văn Hoá: PC Khánh Hòa Năm 2019, phấn đấu tăng 10% lượng điện thương phẩm

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, năm 2019, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; trong đó, phấn đấu tăng 10% lượng điện thương phẩm so với năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hoá, nguồn bài: http://baovanhoa.vn/kinh-te/doanh-nghiep/artmid/591/articleid/17576/pc-khanh-hoa-nam-2019-phan-dau-tang-10-luong-dien-thuong-pham

Theo đó, Công ty đã lên kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lưới điện để nâng cao năng lực cấp điện toàn bộ hệ thống. Về điện thương phẩm phấn đấu tăng 10% so với năm 2018, tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối thấp hơn 4,1% .

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị PC Khánh Hòa về mục tiêu công tác năm 2019, Công ty tập trung thực hiện 10 nội dung tăng (tăng sản lượng điện thương phẩm gồm: Tăng năng suất lao động; tăng giá bán điện bình quân; tăng lợi nhuận; tăng tỷ lệ thu tiền điện; tăng các giá trị gia tăng cho khách hàng; tăng tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý và công nhân viên; tăng sự đồng thuận trong Công ty; tăng cường các mối quan hệ đối ngoại đối nội; tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên (CB-CNV).

Ngoài ra, PC Khánh Hòa còn quyết tâm thực hiện các nội dung giảm gồm: Giảm chi phí; giảm sự cố; giảm thời gian tiếp cận điện năng; giảm số lần và thời gian mất điện.

Điều đặc biệt mà PC Khánh Hòa luôn chú trọng là phải luôn đảm bảo quyền lợi đối với người lao động, thông qua ổn định và gia tăng thu nhập, đảm bảo các chế độ, chính sách và điều kiện an toàn – vệ sinh lao động cho toàn thể CB-CNV trong Công ty. Bên cạnh đó, mục tiêu đảm bảo cổ tức cho cổ đông cũng được chú trọng, thông qua hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

XUÂN HƯỚNG

Tìm kiếm:✨

  • PC Khánh Hòa, Xuân Hướng, Máy tính cá nhân, Lưới điện, Điện năng, Đối nội, Khánh Hòa, Cấp điện, Cổ tức, Phấn đấu, Đồng thuận, Điện, Cổ đông, Tổn thất, Lợi nhuận, Quản trị, Năng suất, Đối ngoại, Chú trọng, Lao động, Tiến độ, Đồ ăn