Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Báo Văn Hoá: PC Khánh Hòa: Nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý vận hành lưới điện

Ông Nguyễn Cao Ký, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) cho biết: 'Trong nhiều năm qua, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do PC Khánh Hòa quản lý luôn đảm bảo cấp điện đầy đủ, ổn định cho phụ tải khu vực, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hoá, nguồn bài: http://baovanhoa.vn/kinh-te/doanh-nghiep/artmid/591/articleid/17424/pc-khanh-hoa-nang-cao-hieu-qua-dau-tu-quan-ly-van-hanh-luoi-dien

Có được điều đó, PC Khánh Hòa luôn quan tâm đầu tư hệ thống lưới điện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau với mục tiêu đảm bảo nguồn điện, nâng cao năng suất lao động.

Hiện nay, hệ thống lưới điện 110kV do PC Khánh Hòa quản lý có tổng chiều dài là 345,43km và 11 trạm biến áp (TBA) với tổng công suất 607 MVA. Hệ thống lưới điện trung hạ áp hiện được giao cho 8 điện lực quản lý: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Vĩnh Hải, Trung tâm Nha Trang, Vĩnh Nguyên, Diên Khánh- Khánh Vĩnh, Cam Lâm và Cam Ranh – Khánh Sơn với tổng chiều dài đường dây trung áp: 2.476,6 km, đường dây hạ áp: 2.952,6 km và 4.407 TBA với tổng công suất 1.383.531 kVA

Lưới điện 110kV do PC Khánh Hòa quản lý vận hành trải dài từ trạm 220kV Tháp Chàm (thuộc tỉnh Ninh Thuận) đến trạm 110kV Hòa Hiệp (thuộc tỉnh Phú Yên). Do địa bàn rộng lớn, các tuyến đường dây 110kV đi qua rất nhiều khu vực, địa hình khác nhau như đồi núi, sông suối, đồng bằng, khu dân cư, khu công nghiệp…nên chịu nhiều nguy cơ gây sự cố khác nhau làm ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện.

Qua đánh giá, lưới điện tỉnh Khánh Hòa vẫn còn các tồn tại cần phải đầu tư, cải tạo nâng cấp ở các cấp điện áp để khắc phục như: năng lực cấp điện (Nha Trang, Cam Ranh…) để hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình đến năm 2020, đáp ứng nhu cầu cung ứng điện cho địa phương. Ngoài việc đầu tư các TBA 220kV Vân Phong, Cam Ranh mang tính căn bản, lâu dài, các hạng mục đầu tư đối với lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là thực sự cần thiết bởi hiệu quả mà các hạng mục đầu tư này mang lại.

Theo kế hoạch, trong năm 2019, PC Khánh Hòa sẽ tiến hành một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện: Tổ chức bồi huấn kỹ năng thi công và giám sát việc thi công cáp ngầm; tập huấn sử dụng các thiết bị chuẩn đoán phóng điện cục bộ cáp ngầm cho các đơn vị QLVH; tổ chức đánh giá chất lượng các chủng loại, nhãn hiệu các vật tư, thiết bị trên lưới điện; xây dựng các xuất tuyến mới thay cho việc cải tạo xuất tuyến hiện có; thường xuyên giám sát việc thực hiện của các Điện lực trong quá trình kiểm tra định kỳ ngày, đêm ĐZ và TBA bằng máy tính bảng (DSS), tăng cường vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao…

Bên cạnh đó, các đơn vị còn phải thường xuyên kiểm tra chất lượng điều tra sự cố tại các điện lực, yêu cầu điều tra theo phân cấp, không chấp nhận sự cố không rõ nguyên nhân. Đối với sự cố không rõ nguyên nhân sau khi đóng điện đơn vị QLVH phải tiếp tục kiểm tra để xác định nguyên nhân. Công ty sẽ phát động chiến dịch thi đua giảm tổn thất điện năng, nâng cao ĐTC cung cấp điện, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và thống kê sự cố; xây dựng chương trình xử lý các điểm vi phạm hành lang lưới điện; cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền về đảm bảo hành lang lưới điện...

XUÂN HƯỚNG

Tìm kiếm:✨

  • TBA, PC Khánh Hòa, Nguyễn Cao Ký, ĐTC, DSS, MVA, Lưới điện, Trung tâm Nha Trang, Máy tính cá nhân, Xuân Hướng, Vĩnh Nguyên, Cấp điện, Điện lực, Vân Phong, Vĩnh Hải, Khánh Vĩnh, Phóng điện, Biến áp, Cam Ranh, Khánh Hòa, Diên Khánh, Tháp chàm, Nguồn điện, Điện áp, Tổng công suất, Đồi núi, Kinh tế xã hội