Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa giám sát giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 tại Khánh Vĩnh

Ngày 15/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 15/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/giam-sat-phan-bien/doan-dbqh-tinh-khanh-hoa-giam-sat-giam-ngheo-giai-doan-2016-2020-tai-khanh-vinh-tintuc436951

Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Khánh Vĩnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Khánh Vĩnh, thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều, huyện Khánh Vĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho người dân; hàng năm đều điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo có sự bình xét thông qua họp dân và niêm yết công khai danh sách hộ nghèo tại địa phương để người dân theo dõi.

Bên cạnh đó, UBND huyện Khánh Vĩnh cũng triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, thông tin, nhà ở, vốn vay… Nhờ đó, số hộ nghèo toàn huyện năm 2016 từ 4.754 hộ giảm xuống còn 4.201 hộ vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều bộc lộ một số còn khó khăn như: chưa xem xét đến nguồn gốc tài sản, giá trị tài sản; quá nhiều biểu mẫu gây lúng túng cho các điều tra viên ở cấp thôn, tổ dân phố.

UBND huyện Khánh Vĩnh cũng kiến nghị một số nội dung lên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh như: cần có quy định cụ thể cho việc thực hiện các dự án đầu tư trên các xã đặc biệt khó khăn để đảm bảo người dân được tham gia thực hiện dự án, tạo việc làm, tăng thu nhập; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khuyến nông – lâm – ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất; cải tiến quy trình, thủ tục, thời gian để tạo điều kiện cho người dân vay vốn ưu đãi tín dụng chính sách một cách hợp lý.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Lê Xuân Thân đánh giá cao sự nỗ lực của UBND huyện Khánh Vĩnh trong thời gian thực hiện chính sách giảm nghèo đa chiều; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là phát triển những cây trồng chủ lực đã tạo ra thương hiệu riêng cho huyện Khánh Vĩnh.

Ông Lê Xuân Thân ghi nhận những kiến nghị của UBND huyện Khánh Vĩnh và sẽ chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải đáp, thực hiện.

Xuân Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • Lê Xuân Thân, Khánh Vĩnh, HĐND tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Khánh Vĩnh, XUÂN HIẾU, Đa chiều, Giảm nghèo, Biểu mẫu, Hỗ trợ phát triển, Bình xét, Đại biểu quốc hội, Trưởng đoàn, Khánh Hòa, Khuyến nông, Đoàn đại biểu