Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Báo Đấu Thầu: Ngày 26/4 - 02/05: 5/1.005 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 1.005 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 26/4/2019 đến ngày 02/5/2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/ben-moi-thau/ngay-264-0205-51005-thong-bao-moi-thau-thong-bao-moi-chao-hang-chua-hop-le-96902.html

Ngày 26/4 - 02/05: 5/1.005 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 1.000 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSYC: Công ty Cổ phần Yang Hanh (tỉnh Đắk Lắk) đăng tải TBMCH (số thông báo lần lượt là: 20190501561 – 00, 20190501555 – 00, 20190501527 - 00 và 20190501450 - 00) không nêu rõ địa chỉ phát hành HSYC. Đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có).

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (tỉnh Khánh Hòa) đăng tải TBMT gói thầu tư vấn (số TBMT là: 20190500773 - 00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tìm kiếm:✨

  • HSYC, Mời thầu, Chỉ định thầu, Tỉnh Đắk Lắk, Phương thức, Hồ sơ, Khánh Hòa, Trường hợp