Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Báo Dân Sinh: Du lịch đảo yến Đông Tằm kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái

Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức chương trình 'Du lịch Đảo yến Đông Tằm và thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản & trồng cây xanh bảo vệ môi trường sinh thái biển đảo' trong khuôn khổ các sự kiện Festival 2019 của Tp. Nha Trang 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/du-lich-dao-yen-dong-tam-ket-hop-bao-ve-moi-truong-sinh-thai-d97384.html

Đến tham dự sự kiện có Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Thành phố Nha Trang, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, BCH Quân sự Thành phố Nha Trang, Sở văn hóa Thể thao tỉnh Khanh Hòa, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Khánh Hòa.

Ông Đinh Viết Thuận - Phó Tổng giám đốc phát biểu khai mạc

Trong dịp này, số lượng cá giống thả gồm 15.000 con cá chim và cá chẽm; trồng 5 cây lộc vừng và một số loại cây xanh tạo cảnh quan và làm phong phú nguồn thức ăn trên đảo, tạo môi trường sinh thái tốt cho chim yến sinh sống. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn các sinh vật biển, hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2019: “Nha Trang – Sắc màu của biển”.

Lãnh đạo công ty trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp Nhà Nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến nguồn tài nguyên Yến sào, được tổ chức Kỷ lục Châu Á xác lập kỷ lục là đơn vị quản lý, bảo vệ số lượng hang đảo Yến thiên nhiên nhất với tổng sản lượng Yến sào khai thác lớn nhất Châu Á.

Hàng năm Công ty Yến sào Khánh Hòa đã liên tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách cho tỉnh giải quyết công ăn việc làm cho người dân, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho Cán bộ, Công nhân viên; luôn đồng hành với cuộc sống cộng đồng và bảo vệ tốt môi trường sinh thái bền vững.

THU HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Cá chẽm, Nguồn lợi, Cá giống, Tái tạo, Thủy sản, Thả, Sinh vật biển, Nha Trang, Khánh Hòa, Hưởng ứng, Bảo vệ môi trường, Khai thác, Hàng năm, Có ý nghĩa, Nhận thức