Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Báo Giao Thông: Đất Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại

Tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về giao dịch bất động sản tại huyện Vạn Ninh - nơi được chọn xây dựng Đặc khu Bắc Vân Phong

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: http://www.baogiaothong.vn/dat-bac-van-phong-duoc-giao-dich-tro-lai-d419633.html

Huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) sẽ được giao dịch, chuyển nhượng đất đai trở lại sau 1 năm "đóng băng"

Văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh về việc chấm dứt hiệu lực Văn bản số 4391 được ban hành ngày 9/5/2018 của tỉnh liên quan đến giao dịch bất động sản tại huyện Vạn Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật. Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391.

Huyện Vạn Ninh - nơi được chọn để xây dựng Khu hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở ngành, công an, UBND huyện Vạn Ninh thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết, tránh tình trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.

Trước đó, ngày 9/5/2018, tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 4391 về việc tăng cường công tác quản lý đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh - nơi được chọn để xây dựng Khu hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Bởi trong thời gian này, trên địa bàn xảy ra tình trạng sốt đất, giá đất được đẩy lên gấp nhiều lần. Sau khi văn bản này được ban hành, mọi hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ tại địa phương gần như bị “đóng băng".

Huỳnh Lâm

Tìm kiếm:✨

  • Vạn Ninh, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh, Bắc Vân Phong, Vân Phong, Khu kinh tế, Khánh Hòa, Sở tư pháp, Giao dịch, Sổ đỏ, Bất động sản, Pháp luật, Môi trường, Nghiên cứu