Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Báo Quốc Hội TV: ĐIỆN LỰC CẦN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN NGƯỜI DÂN TIẾT KIỆM ĐIỆN

Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức buổi giám sát tại công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa để tìm hiểu nguyên nhân tăng giá điện hiện nay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/5/dien-luc-can-day-manh-tuyen-truyen-nguoi-dan-tiet-kiem-dien/232634

Tìm kiếm:✨

  • Đại biểu quốc hội, Khánh Hòa, Tăng giá, Điện, Giám sát, Tìm hiểu, Nguyên nhân, Tổ chức