Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Báo Quốc Hội TV: KHÁNH HÒA ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Hiện nay, ngành điện đang chịu nhiều áp lực về bảo đảm cung ứng điện. Đặc biệt sau năm 2020, khi cả nước không có nguồn khai thác mới thì việc phát triển các dự án năng lượng mặt trời, trong đó, có điện mặt trời áp mái được xem là một trong những giải pháp góp phần giảm áp lực cho ngành điện. Ghi nhận của Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Khánh Hòa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/5/khanh-hoa-day-manh-phat-trien-nang-luong-tai-tao/232585

Tìm kiếm:✨

  • Quốc hội việt nam, Ngành điện, Năng lượng mặt trời, Giảm áp lực, Mặt trời, Cung ứng, Áp, Khánh Hòa, Điện, Truyền hình, Áp lực, Khai thác, Bảo đảm, Cả nước, Ghi nhận