Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Báo VNEWS: Khánh Hòa kiểm soát chặt chẽ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại điểm dịch đầu tiên

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/khanh-hoa-kiem-soat-chat-che-benh-dich-ta-lon-chau-phi-tai-diem-dich-dau-tien

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả, Châu phi, Lợn, Dịch, Khánh Hòa, Chặt chẽ, Kiểm soát