Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Báo VOV: Khánh Hòa kỷ luật Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa

Ngày 24/5, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất thi hành kỷ luật ông Lê Bá Thuận, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/chinh-tri/khanh-hoa-ky-luat-pho-chu-tich-ubnd-thi-xa-ninh-hoa-913092.vov

Ông Lê Bá Thuận, 43 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp. Trong quá trình công tác, ông Lê Bá Thuận đã xác nhận cho phép ông Phan Thanh Phong, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa cải tạo đất nông nghiệp, tận thu đất nguyên liệu đối với diện tích hơn 19.000m2 đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại thôn Đống Đa, xã Ninh Sim.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật khiển trách Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa.

Tuy nhiên, việc xác nhận này trái thẩm quyền vì không có sự đề nghị của các cơ quan tham mưu. Đặc biệt, không đúng với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Chỉ thị số 10 tháng 12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; vi phạm Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khoáng của UBND tỉnh Khánh Hòa; vi phạm Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Qua phân tích, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy vi phạm của ông Lê Bá Thuận là lần đầu; trong quá trình kiểm điểm, ông Lê Bá Thuận đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, tự giác nhận khuyết điểm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình xem đây là bài học sâu sắc để sửa chữa, khắc phục trong thời gian đến./.

Tìm kiếm:✨

  • Lê Bá Thuận, Tỉnh ủy Khánh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa, Ninh Hòa, Ninh Sim, Phan Thanh Phong, Ninh hiệp, Thi hành kỷ luật, UBND tỉnh Khánh Hòa, Tự phê bình, Tận thu, Công ích, Khánh Hòa, Quá trình công tác, Khiển trách