Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Báo Zing: Đất Bắc Vân Phong được giao dịch trở lại

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cơ quan ban ngành thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để tham mưu xem xét, giải quyết, tránh tình trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: http://news.zing.vn/dat-bac-van-phong-duoc-giao-dich-tro-lai-post942297.html

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh, ông Lê Đức Vinh về việc giải quyết vướng mắc hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391 (ngày 9/5/2018) về việc tăng cường quản lý đất đại trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Tình trạng sốt ảo đang diễn ra tại Bắc Vân Phong suốt thời gian qua khiến chính quyền tỉnh Khánh Hòa liên tục vào cuộc can thiệp. Ảnh: An Bình.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật. Sở Tài nguyên, Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ngành, công an, UBND huyện Vạn Ninh thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết, tránh tình trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.

Trước đó, ngày 9/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh ban hành văn bản về việc tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh). Việc tạm dừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được ban hành.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang, đề nghị quản lý, ổn định thị trường bất động sản, tránh đầu cơ, tạo bong bóng bởi đây là các địa phương được chọn để xây dựng mô hình đặc khu kinh tế đầu tiên trong cả nước.

3 đặc khu kinh tế này là Quảng Ninh với Vân Đồn, Khánh Hòa với Bắc Vân Phong và Kiên Giang với Phú Quốc. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu 3 tỉnh kiểm tra, nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân gây biến động thị trường. Ngoài ra, cần thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường.

An Bình

Tìm kiếm:✨

  • Vạn Ninh, Bắc Vân Phong, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh, Vân Phong, Lê Đức Vinh, Khu kinh tế, UBND các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Sở tư pháp, Đặc khu kinh tế, Đầu cơ, Giao dịch, Đơn vị hành chính