Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Báo Bộ GTVT: Ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Ngày 12/6/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bộ GTVT, nguồn bài: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/60955/ban-hanh-thong-tu-so-20-2019-tt-bgtvt-cong-bo-vung-nuoc-cang-bien-thuoc-dia-phan-tinh-khanh-hoa--vung-nuoc-cang-bien-ninh-thuan-tai-khu-vuc-vinh-phan-rang-va-khu-vuc-quan-ly-cua-cang-vu-hang-hai-nha-trang.aspx

Thông tư có hiệu lực từ 01/8/2019. Bãi bỏ Thông tư số 21/2014/TT-BGTVT ngày 04/6/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm kiếm:✨

  • Vịnh Phan Rang, Biển Ninh Thuận, Vùng nước, Nguyễn Văn Công, Cảng biển, Địa phận, Cảng, Ninh Thuận, Thông tư, Khánh Hòa, Toàn văn, Bộ trưởng bộ giao thông vận tải, Bãi bỏ, Thứ trưởng, Ban hành