Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Báo NLĐ: KHÁNH HÒA: Mỗi năm thực hiện hơn 1.600 sáng kiến cải tiến

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu giai đoạn 2019-2023.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo NLĐ, nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/khanh-hoa-moi-nam-thuc-hien-hon-1600-sang-kien-cai-tien-20190608220124463.htm

Giai đoạn 2014-2018, hưởng ứng các đợt thi đua do LĐLĐ tỉnh phát động, mỗi năm, CNVC-LĐ thực hiện hơn 1.600 sáng kiến cải tiến, làm lợi và tiết kiệm cho doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng. Từ phong trào, 43 lượt đoàn viên đã được nhận bằng khen "Lao động sáng tạo" của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ký kết phối hợp trong công tác thi đua giai đoạn 2019-2023

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn 2019-2023 với những nội dung chính như: tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về thi đua - khen thưởng trong CNVC-LĐ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phát hiện kịp thời và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

Tin-ảnh: T.Tĩnh

Tìm kiếm:✨

  • Ban thi đua, Khen thưởng, Liên đoàn lao động, Đợt thi đua, Tiêu biểu, Phong trào thi đua, Tổng Lđlđ Việt Nam, Yêu nước, Phong trào, Sáng kiến, Khánh Hòa, Điển hình, Biểu dương, Thi đua, Nhân rộng