Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Báo Pháp Luật VN: Khánh Hòa công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh vừa ký Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/khanh-hoa-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-tiep-nhan-va-giai-quyet-truc-tuyen-muc-do-3-4-456317.html

Giao diện Bộ phận một cửa trực tuyến của tỉnh Khánh Hòa

Theo Quyết định này, có 140 thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 của 16 sở và Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Trong đó, có 107 thủ tục hành chính mức độ 3 (gồm 92 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 12 thủ tục hành chính cấp huyện, 3 thủ tục hành chính cấp xã) và 33 thủ tục hành chính mức độ 4 (gồm 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 7 thủ tục hành chính cấp huyện).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Quyết định này trong toàn ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và trong nhân dân.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên hệ thống Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc danh mục; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá và tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thu hút đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

H.Dương

Tìm kiếm:✨

  • Lê Đức Vinh, Cấp huyện, UBND tỉnh Khánh Hòa, Cấp xã, Thủ tục hành chính, Cấp tỉnh, Danh mục, Khánh Hòa, Công chức, Viên chức, Một cửa, Toàn ngành, Online, Giao diện, Tiếp nhận