Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Báo Quốc Hội TV: CẦN THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO NGƯ DÂN VÙNG BIỂN

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26 'Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản' vào ngày 8/3/2019 thì việc cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản (KTTS) tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định lại và sẽ căn cứ vào chiều dài của thuyền chứ không phải theo công suất máy như trước kia. Chính vì vậy, tại Khánh Hòa có hơn 500 thuyền đánh cá xa bờ xưa nay bị mắc kẹt do không nhận được hỗ trợ từ nhà nước cho việc ra khơi,khiến người dân vùng biển gặp nhiều khó khăn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/6/can-thao-go-kho-khan-cho-ngu-dan-vung-bien/233886

Tìm kiếm:✨

  • Thuyền đánh cá, Hạn ngạch, Ra khơi, Ban hành nghị định, Xưa nay, Thành phố trực thuộc Trung ương, Ngư dân, Tháo gỡ, Thủy sản, Vùng biển, Trước kia, Mắc kẹt, Thuyền, Thi hành, Khánh Hòa