Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Báo Thanh Tra: Khánh Hòa: Cho phép giao dịch đất Bắc Vân Phong

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan thực hiện công tác giải quyết thủ tục liên quan đến giao dịch bất động sản tại huyện Vạn Ninh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/bat-dong-san/khanh-hoa-cho-phep-giao-dich-dat-bac-van-phong_t114c6n150170

Văn bản chỉ đạo khẩn của UBND tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh ký ban hành Văn bản số 5789/UBND-XDNĐ ngày 17/6 về việc chấm dứt hiệu lực của Văn bản 4391 ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Theo đề xuất của Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện văn bản trên.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, UBND huyện Vạn Ninh và các sở, ban, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Trước đó, trước tình trạng sốt đất, thị trường tăng đột biến và có dấu hiệu phức tạp tại huyện Vạn Ninh (nơi được chọn để xây dựng Khu hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong), ngày 9/5/2018, tỉnh Khánh Hòa ban hành Văn bản số 4391 về việc tăng cường công tác quản lý đất trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện Vạn Ninh chỉ được giải quyết cho những hồ sơ chuyển nhượng có 100% diện tích đất là đất thổ cư. Diện tích cao nhất lô đất được chuyển nhượng ở khu vực đô thị là 180m2 và khu vực nông thôn 400m2.

Sau khi văn bản được ban hành, mọi hoạt động giao dịch, thủ tục tách thửa tại địa phương gần như “tê liệt”.

Theo đại diện UBND huyện Vạn Ninh, sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh đã giải quyết được nhu cầu mua bán, cũng như việc tách thửa cho các thành viên trong gia đình của các hộ dân tại địa phương.

Đinh Mười

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện Vạn Ninh, Bắc Vân Phong, Vạn Ninh, Sở tư pháp, Lê Đức Vinh, Khánh Hòa, Thổ cư, Văn bản, Ủy ban nhân dân, Ban hành, Có dấu hiệu, Tê liệt, Sở tài nguyên môi trường, Lô đất