Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Báo Thương Gia: Khánh Hòa: Chính thức cho giao dịch trở lại đất Bắc Vân Phong

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản số 5789/UBND -XDNĐ chấm dứt hiệu lực của văn bản số 4391/UBND-XDNĐ về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thương Gia, nguồn bài: http://thuonggiaonline.vn/khanh-hoa-chinh-thuc-cho-giao-dich-tro-lai-dat-bac-van-phong-24000.htm

Theo đó, từ ngày 17/6/2019, UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391/UBND-XDNĐ ngày 9/5/2018. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Vạn Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện văn bản kí ngày 17/6/2019.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc UBND huyện Vạn Ninh và các Sở, ban ngành báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Trước đó, ngày 9/5/2018, Chủ tịch UBND Lê Đức Vinh ban hành văn bản về việc tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh). Việc tạm dừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được ban hành.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các, Khánh Hòa và Kiên Giang, đề nghị quản lý, ổn định thị trường bất động sản, tránh đầu cơ, tạo bong bóng bởi đây là các địa phương được chọn để xây dựng mô hình đặc khu kinh tế đầu tiên trong cả nước.

3 đặc khu kinh tế này là Quảng Ninh với , Khánh Hòa với Bắc Vân Phong và Kiên Giang với Phú Quốc. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu 3 tỉnh kiểm tra, nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân gây biến động thị trường. Ngoài ra, cần thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường.

Thành Nam

Tìm kiếm:✨

  • Vạn Ninh, UBND huyện Vạn Ninh, UBND tỉnh Khánh Hòa, Bắc Vân Phong, Lê Đức Vinh, Đặc khu kinh tế, Biến động thị trường, Phú Quốc, Khánh Hòa, Đất đai, Bộ xây dựng, Quy hoạch xây dựng, Ban ngành, Hiệu lực, Đơn vị hành chính