Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Báo Đấu Thầu: Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại Khánh Hòa

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại Khánh Hòa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/tai-chinh/kiem-toan-ngan-sach-dia-phuong-nam-2018-tai-khanh-hoa-102504.html

Theo quyết định, KTNN sẽ tiến hành kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước; việc chấp hành pháp luật về thuế và pháp luật quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngoài ra, KTNN cũng thực hiện kiểm toán các quy định của pháp luật trong thực hiện các dự án BT; việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập và các trường đại học công lập trực thuộc tỉnh; quản lý và sử dụng kinh phí; công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tại tỉnh Khánh Hòa.

Phạm vi kiểm toán bao gồm ngân sách địa phương năm 2018; kiểm toán trong giai đoạn 2014 - 2018 đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT; giai đoạn 2016 - 2018 đối với các bệnh viện công lập, trường đại học công lập, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thời gian kiểm toán đối với 29 cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 60 ngày.

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • Đại học công lập, Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán, Giảm nghèo, Quản lý tài chính, Khánh Hòa, Công lập, Năm 2018, Ngân sách, Kế toán, Tự chủ, Chấp hành, Dự án đầu tư, Theo quyết định, Thuế