Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Báo Công Lý: TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa: Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù số lượng án tăng, các vụ tranh chấp cũng ngày càng phức tạp song chất lượng giải quyết, xét xử các loại án của TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa không ngừng được nâng cao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Lý, nguồn bài: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-khanh-hoa-thuc-hien-co-hieu-qua-cong-tac-hoa-giai-doi-thoai-tai-toa-an-307682.html

Đặc biệt, kể từ khi được thành lập, các Trung tâm hòa giải, đối thoại của Tòa án hai cấp đã hoạt động có hiệu quả, góp phần giảm đáng kể số vụ việc phải đưa ra giải quyết, xét xử.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp; thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức các Nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đồng thời, xác định công tác thi đua, khen thưởng có vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tỉnh Khánh Hòa đã phát động nhiều đợt thi đua với chủ đề lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Qua các phong trào thi đua, có 16/16 tập thể đăng ký danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, trong đó có 8 đơn vị đăng ký đạt danh hiệu “Cờ thi đua TAND” và 3 đơn vị đăng ký đạt danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”; 100% cá nhân đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 149 cá nhân đăng ký đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 04 cá nhân đăng ký đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua TAND”.

Các phong trào thi đua đã thực sự là động lực thúc đẩy các cá nhân, đơn vị trong Tòa án hai cấp hoàn thành tốt các mặt công tác, đặc biệt là trong công tác xét xử, giải quyết các loại án. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa thụ lý 4.459 vụ việc; đã giải quyết được 2.447 vụ việc; đạt tỷ lệ 55%; công bố 495 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử TAND; tổ chức 24 phiên tòa rút kinh nghiệm; đã thực hiện xong việc sắp xếp lại các Tòa chuyên trách tại TAND tỉnh, gồm 4 Tòa: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, Tòa Gia đình và người chưa thành niên...

Một phiên hòa giải tại Trung tâm hòa giải, đối thoại TAND TP. Nha Trang

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của TANDTC, TAND hai cấp tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 7 Trung tâm hòa giải, đối thoại (Trung tâm) tại TAND tỉnh và 6 TAND cấp huyện, thị xã, thành phố, bao gồm: TAND TP. Nha Trang, TAND thị xã Cam Ranh, TAND các huyện Ninh Hòa, Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh.

Qua 6 tháng hoạt động (từ ngày 1/11/2018 đến 30/4/2019), 7 Trung tâm tiếp nhận 1.955 đơn khởi kiện, đã giải quyết được 1.821 đơn (đạt tỷ lệ 93,14%). Số vụ hòa giải thành, đối thoại thành chiếm 87% trên tổng số vụ việc đã giải quyết. Các Trung tâm có tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành cao là Nha Trang (567 vụ); Cam Lâm (315 vụ); Ninh Hòa (312 vụ) và Diên Khánh (309 vụ). Kết quả trên cho thấy, việc thành lập các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án là hướng đi đúng, góp phần giảm đáng kể số vụ việc phải đưa ra giải quyết, xét xử. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng còn một số khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ, kinh phí, đương sự, nhân lực hoạt động...

Bên cạnh công tác giải quyết, xét xử các loại án, các mặt công tác khác của TAND hai cấp tỉnh như: Công tác giám đốc kiểm tra; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi hành án hình sự; xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể; công tác văn phòng; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất; công tác thống kê - tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ...

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Khánh Hòa cũng đã quán triệt đến các đơn vị, cá nhân trong Tòa án hai cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: Tăng cường công tác giải quyết án để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, giảm tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; nghiêm túc thực hiện 14 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử; không để án tạm đình chỉ đã hết lý do chưa đưa ra giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; quyết tâm không để xảy ra việc kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm; không để tình trạng phát hành bản án, quyết định của Tòa án bị chậm trễ; tăng cường công tác kiểm tra về nghiệp vụ xét xử đối với TAND cấp huyện; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong việc kiểm tra, nhắc nhở đối với Thẩm phán, Thư ký có án bị hủy do lỗi chủ quan, phát hành bản án, quyết định không đúng thời gian quy định; nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức tại cơ quan, công sở làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; thường xuyên tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thi đua năm 2019.

Trung Thành

Tìm kiếm:✨

  • TAND tỉnh Khánh Hòa, Hòa giải, Tòa Gia đình, Tòa án nhân dân, Diên Khánh, Cam Lâm, Đạt danh hiệu, Thi đua, Đợt thi đua, Ninh Hòa, Cờ thi đua, Khánh Hòa, Tòa án, Lao động tiên tiến, Công sở