Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Báo Pháp Luật VN: Chuyển biến mới trong công tác Thi hành án dân sự ở Khánh Hòa

9 tháng đầu năm, công tác Thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ THA đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, nhất là tỷ lệ THADS về tiền.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/tu-phap/chuyen-bien-moi-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-o-khanh-hoa-463667.html

Phát huy vai trò Hội đồng chấp hành viên

Các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và Hội đồng chấp hành viên, vì vậy việc hướng dẫn nghiệp vụ được nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo cho việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành chính xác, đầy đủ.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Cục đã xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra toàn diện công tác THADS đối với ½ số Chi cục trực thuộc, đến nay đã tiến hành kiểm tra toàn diện 2 Chi cục, kiểm tra các chuyên đề đối với 4 Chi cục; tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện đối với 2 Chi cục trong tháng 7/2019. Ngoài ra, Cục thường xuyên thực hiện kiểm tra, đôn đốc các Chi cục trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Công tác tiếp công dân được các đơn vị duy trì thực hiện thường xuyên trong các ngày làm việc và được bố trí tại nơi tiếp công dân của đơn vị. Cục thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các Chi cục tăng cường công tác tiếp công dân, thực hiện tốt Nội quy, Quy chế tiếp công dân, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người. Công tác tiếp công dân đã được Lãnh đạo các đơn vị chú trọng, chất lượng các buổi tiếp công dân được nâng cao, Cục trưởng, Chi cục trưởng được sắp xếp lịch trực tiếp công dân hàng tuần.

Cục trưởng Đặng Đình Quyền chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

Cục THADS Khánh Hòa cũng cho biết, đến nay tất cả 8 Chi cục THADS đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung các chức danh lãnh đạo. Hiện nay, Cục đang phối hợp với cấp ủy, địa phương để kiện toàn bộ máy lãnh đạo các cơ quan THADS trong tỉnh.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý được triển khai thực hiện theo Kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS; đến nay đã có phê duyệt Quy hoạch Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Trưởng và Phó trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục giai đoạn 2021-2016 và bổ sung giai đoạn 2017-2021; hiện đã gửi hồ sơ trình Tổng Cục THADS phê duyệt Quy hoạch Phó Cục trưởng giai đoạn 2021-2026.

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật công vụ. Chấp hành nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Trong 9 tháng năm 2019, Cục không có cán bộ, công chức nào bị xử lý kỷ luật.

Các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa xác định rõ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2019, được gắn liền với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa. Trong 9 tháng công tác, các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và xử lý thông qua cơ chế một cửa đối với 666 thủ tục yêu cầu thi hành án và yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án. Việc tiếp nhận và trả kết quả đã đảm bảo đúng trình tự và thời hạn quy định, không có trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn.

9 tháng đầu năm, kết quả THADS đầu năm của Khánh Hòa đạt được cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, nhất là tỷ lệ THADS về tiền. Cụ thể, trong số việc có điều kiện, đã giải quyết xong 6700 việc, đạt tỷ lệ 65,76%; Trong số tiền có điều kiện, đã giải quyết xong hơn 564 tỷ đồng; đạt tỷ lệ gần 41%.

Tập trung thi hành án các vụ án tham nhũng

3 tháng cuối năm là thời gian «nước rút», Khánh Hòa xác định tập trung nhiều giải pháp quyết liệt để hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Trong đó, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng và tính chính xác trong phân loại án; tập trung thi hành án các vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thi hành án đối với những việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng quản lý, tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan THADS tỉnh Khánh Hòa; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác.

Tiếp tục thực hiện chương trình Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới, mới đây Cục THADS Khánh Hòa đã tặng quà cho người dân khó khăn tại xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn

Đồng thời, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong toàn hệ thống, tiếp tục thực hiện điều động, bổ nhiệm công chức theo kế hoạch. Có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng quy định đối với những cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương, phẩm chất đạo đức, vi phạm việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án...

Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành; tuân thủ chặt chẽ Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ; thực hiện nhiệm vụ đi đôi với phương châm ”hướng về cơ sở”.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật; vận hành hiệu quả “Đường dây nóng” để kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ THADS.

Khánh Hòa cũng xác định sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS. Tiếp tục duy trì, phát triển, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử THADS tại Cục; tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến đảm bảo đúng quy định; truy cập và sử dụng phần mềm quản lý quá trình thụ lý, báo cáo thống kê THADS...

Hà Anh

Loading...

Tìm kiếm:✨

  • THADS, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, THAHC, Thi hành án, Chi cục, Dân sự, Khánh Hòa, Thành Sơn, Kỷ cương, Chuyển biến, Tha, Trình tự, Cán bộ lãnh đạo, Khánh Sơn, Một cửa