Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Báo Pháp Luật VN: Khánh Hòa triển khai quy định mới về xây dựng Tủ sách pháp luật

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (TSPL).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/tu-phap/khanh-hoa-trien-khai-quy-dinh-moi-ve-xay-dung-tu-sach-phap-luat-460594.html

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục phổ biến, quán triệt, truyền thông về nội dung của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng và quyết định hướng xử lý TSPL hiện có của cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn (cấp xã) không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; tổ chức rà soát các sách, tài liệu pháp luật do cơ quan, đơn vị, địa phương biên soạn, sách, tài liệu pháp luật có bản quyền và dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu tại TSPL điện tử quốc gia; quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác TSPL theo quy định (tối thiểu 03 triệu đồng/tủ sách/năm).

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của TSPL với sách, tài liệu của thư viện xã, điểm bưu điện – băn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng…

Hải Dương

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở tư pháp, Khánh Hòa, Số hóa, Biên soạn, Bưu điện, Sách, Thư viện, Tài liệu, Quán triệt, Bản quyền, Thủ tướng chính phủ, Rà soát, Khai thác, Pháp luật