Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Báo Văn Hoá: Công đoàn PC Khánh Hòa: Phát động thi đua 'Giảm số vụ sự cố năm 2019'

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty tại văn bản số 765/NQ-ĐLKH ngày 23.1.2019 về việc định hướng các hoạt động của Công ty năm 2019 và Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn Công ty lần thứ 7 khóa X nhiệm kỳ 2017- 2022, vừa qua Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua 'Giảm số vụ sự cố năm 2019'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hoá, nguồn bài: http://baovanhoa.vn/kinh-te/doanh-nghiep/artmid/591/articleid/19969/cong-doan-pc-khanh-hoa-phat-dong-thi-dua-%E2%80%9Cgiam-so-vu-su-co-nam-2019%E2%80%9D

Lãnh đạo PC Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo công tác diễn tập xử lý sự cố lưới điện

Phong trào thi đua “Giảm số vụ sự cố năm 2019” nhằm mục đích nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của từng tổ, đội, công nhân và cán bộ quản lý trong công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, tin cậy và hiệu quả trên địa bàn quản lý; đồng thời, xây dựng quyết tâm giảm thiểu đến mức thấp nhất sự cố lưới điện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành, tạo đà để tiếp tục phát huy và duy trì phong trào từ nay đến cuối năm 2019 và các năm tiếp theo.

Theo nội dung phát động, các đơn vị, xí nghiệp, điện lực phải xây dựng thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, không để xảy ra sự cố trên lưới điện, cần có các phân tích đánh giá tình hình quản lý khách hàng, đề ra giải pháp khắc phục các tồn tại, phân công đến từng tổ, bộ phận cá nhân, cần xây dựng tiến độ thực hiện chương trình giảm sự cố đánh giá bằng biên bản hàng tháng. Các nội dung thực hiện được cụ thể hóa bằng tiêu chí cụ thể và được đánh giá, chấm điểm sát với tình hình thực tế.

Mục tiêu phấn đấu của phong trào thi đua “Giảm số vụ sự cố năm 2019” là giảm trên 50% số vụ sự cố trên lưới điện trung áp và TBA phân phối so với cùng kỳ năm 2018 (cả sự cố thoáng qua và lâu dài); không để xảy ra các sự cố nghiêm trọng như: tụt lèo, đứt dây, cháy hỏng MBA phân phối do nguyên nhân chủ quan, các sự cố lập lại và các sự cố không rõ nguyên nhân.

Để có thể đạt được các mục tiêu của phong trào thi đua nói trên, các đơn vị điện lực, xí nghiệp phải thực hiện tốt các giải pháp ngăn ngừa sự cố do sét như tiếp địa, góc bảo vệ, tăng cường cách điện sứ, kéo tăng cường thoát sét. Bên cạnh đó, các đơn vị không được để sự cố xảy ra do sét đánh với cường độ cao, cũng như sự cố do hệ thống tiếp địa không đạt yêu cầu như dây tiếp địa bị gãy, rỉ sét do môi trường nước mặn ven biển, khu vực đồng lúa ngập nước...

Nhằm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019, triển khai mạnh mẽ chỉ đạo của HĐQT và lãnh đạo Công ty về thực hiện chủ đề của năm 2019 do EVN phát động, Công đoàn PC Khánh Hòa kêu gọi tinh thần trách nhiệm và tính năng động, sáng tạo của toàn thể CBCNV trong Công ty; ra sức thi đua đảm bảo nguồn lưới điện vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện liên tục, hiệu quả phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

HUỲNH ĐỨC BÌNH

Tìm kiếm:✨

  • TBA, Lưới điện, Máy tính cá nhân, Phong trào thi đua, Công đoàn, Thi đua, Sét, Cách điện, Mba, Điện lực, Xí nghiệp, Khánh Hòa, Rỉ sét, Phát động, Nguyên nhân chủ quan