Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Báo Văn Hoá: Khánh Hòa: Phổ biến Luật Thể dục, thể thao (sửa đổi)

Ngày 4.7, tại TP. Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao và một số văn bản mới có hiệu lực thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Văn Hoá, nguồn bài: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/19964/khanh-hoa-pho-bien-luat-the-duc-the-thao-sua-doi

Đến dự Hội nghị có ông Lê Thanh Liêm- Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ VHTTDL) cùng hơn 200 đại biểu đến từ các sở, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các đơn vị sự nghiệp thể dục, thể thao trực thuộc Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Thanh Liêm- Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ VHTTDL) phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến nội dung trọng tâm của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao (TDTT) và một số Nghị định, Thông tư có liên quan đến lĩnh vực thể dục thể thao, những việc cần triển khai sau khi có Luật sửa đổi, bổ sung. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao (TDTT) được Quốc hội thông qua ngày 14.6.2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT trực tiếp sửa đổi, bổ sung 22 điều; bổ sung 2 điều mới; bãi bỏ 1 điều của Luật TDTT 2006, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: Chính sách của Nhà nước đối với phát triển TDTT quần chúng; trách nhiệm của bộ, ngành, của nhà trường các cấp đối với công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường; chính sách huy động các nguồn lực xã hội hóa hoạt động thể thao, vấn đề đặt cược thể thao. Các quy định về quản lý doanh nghiệp thể thao, hộ kinh doanh thể thao cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao…

Quang cảnh buổi hội nghị

Hội nghị nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực TDTT tại địa phương kịp thời nắm bắt, cập nhật kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật để hoạt động đúng quy định; qua đó nâng cao nhận thức của cơ quan chức năng trong triển khai thi hành Luật, gắn công tác xây dựng pháp luật với công tác thi hành pháp luật.

XUÂN HƯỚNG

Tìm kiếm:✨

  • Luật Thể dục thể thao, Lê Thanh Liêm, Thể dục, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Quy phạm pháp luật, Pháp chế, Giáo dục thể chất, Khánh Hòa, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Nha Trang, Sửa đổi, Vụ trưởng, Đặt cược, Bãi bỏ