Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Báo Chính Phủ: Nhân sự UBND 2 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Tiền Giang, Khánh Hòa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/nhan-su/nhan-su-ubnd-2-tinh/372770.vgp

Cụ thể, tại Quyết định 996/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Tại Quyết định 997/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Sơn Hải, để nghỉ hưu theo chế độ.

Chí Kiên

Tìm kiếm:✨

  • Phê chuẩn, Tỉnh ủy viên, Chức vụ, Miễn nhiệm, Nhiệm kỳ, Thủ tướng chính phủ, Nghỉ hưu, Phó chủ tịch, Ủy ban nhân dân, Nhân sự, Trần Sơn Hải, Trần Văn Dũng, UBND tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hòa, Chế độ, Bổ sung