Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Báo Infonet: ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM công bố điểm chuẩn

Các trường ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Tài nguyên Môi trường TPHCM cũng đã công bố điểm chuẩn 2019 vào sáng 9/8.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Đào tạo - Thi cử, được chúng tôi tổng hợp từ báo Infonet, nguồn bài: https://infonet.vn/dh-kien-truc-tphcm-dh-tai-nguyen-moi-truong-tphcm-cong-bo-diem-chuan-post309036.info

Ngày 9/8, Đại học Kiến trúc TP HCM công bố điểm chuẩn tại ba cơ sở TP HCM, Cần Thơ, Đà Lạt.

Tại cơ sở chính TP HCM, ngành Kiến trúc có điểm chuẩn cao nhất 22,85 (tăng 1,85 so với năm ngoái). Thấp nhất là ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 16 điểm (tăng 0,5 điểm).

Điểm chuẩn tại tại cơ sở Đà Lạt, áp dụng cho thí sinh ở Tây Nguyên và các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM năm nay nhìn chung thấp hơn năm ngoái.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quản trị kinh doanh 18,75 điểm; tiếp đó là Công nghệ thông tin 17,25 và Quản lý đất đai 16,25 điểm.

13 ngành có điểm chuẩn bằng mức sàn 14 điểm.

Bạch Dương

Tìm kiếm:✨

  • Điểm chuẩn, Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Quản trị kinh doanh, Cao nhất, Đà Lạt, Ninh Thuận, Thấp hơn, Phú Yên, Công nghệ thông tin, Tỉnh thành, Quảng Ngãi, Bình Định, Cần Thơ, Bình Thuận, Tây nguyên, Thí sinh, Khánh Hòa, Cơ sở hạ tầng, Đất đai, Kiến trúc