Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Báo Nhân Dân: Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa lần thứ 3

Trong hai ngày 26 và 27-8, tại TP Nha Trang diễn ra Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Khánh Hòa lần thứ 3-2019 với 250 đại biểu tham dự.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41363102-%C3%B0ai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-khanh-hoa-lan-thu-3.html

Khánh Hòa có 72.782 người dân là đồng bào DTTS, chiếm 5,61% số dân toàn tỉnh, sống tập trung ở hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và một số xã miền núi thuộc TP Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa. Từ sau Ðại hội lần thứ 2 đến nay, được sự đầu tư, hỗ trợ mạnh mẽ của Nhà nước và cộng đồng, đồng bào các DTTS trên địa bàn đã phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống, giảm nghèo hiệu quả; kinh tế - xã hội miền núi phát triển mạnh hơn trước; đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên một bước.

Ðại hội xác định mục tiêu đến năm 2024 thu nhập bình quân của đồng bào DTTS trong tỉnh đạt 20 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 4 đến 5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 70%; có 75% số xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới...

PV

Tìm kiếm:✨

  • DTTS, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Dân tộc thiểu số, Thu nhập bình quân, Khánh Hòa, Cam Ranh, Đời sống vật chất, Miền núi, Nha Trang, Giảm nghèo, Vươn lên, Hơn trước, Đại biểu, Hộ nghèo, Nâng lên, Phấn đấu, Nông thôn, Tiêu chí