Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Báo Thanh Tra: Khánh Hòa: Sai phạm hàng tỷ đồng tại công trình do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư

Công trình Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - huyện Vạn Ninh, do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, đã xảy ra nhiều sai sót trong công tác lập, thẩm tra thiết kế - dự toán, tính sai khối lượng thiết kế - dự toán, dẫn đến tăng dự toán gần 3,1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,56 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/khanh-hoa-sai-pham-hang-ty-dong-tai-cong-trinh-do-so-gdanddt-lam-chu-dau-tu_t114c1002n152132

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: internet

Mới đây, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày 17/6/2019 về việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đối với các công trình giáo dục do Sở GD&ĐT Khánh Hòa làm chủ đầu tư (giai đoạn 2016-2018); Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã chỉ ra nhiều sai phạm tại công trình Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, qua đó kiến nghị thu hồi cho ngân sách hàng tỷ đồng.

Công trình Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - huyện Vạn Ninh, có tổng mức đầu tư 39,993 tỷ đồng, thời gian thực hiện công trình từ 2017-2019. Thời điểm thanh tra, công trình mới đang triển khai gói thầu số 1 (san lấp mặt bằng, cổng tường rào), tuy nhiên, công trình này đã mắc phải những sai sót ngay từ những bước đầu tiên.

Hồ sơ thiết kế dự toán công trình này do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng T.A.L lập; qua kiểm tra, đã phát hiện hồ sơ thiết kế dự toán tính khối lượng san lấp mặt bằng trên bản vẽ thi công không đúng với bản chi tiết, làm tăng dự toán. Cụ thể: Tính sai khối lượng trong công tác lập thiết kế, dẫn đến làm tăng dự toán hạng mục san lấp mặt bằng gần 3 tỷ đồng; Tính sai khối lượng trong công tác lập hồ sơ dự toán, dẫn đến làm tăng dự toán hạng mục cổng, tường rào, nhà trực bảo vệ với giá trị hơn 100 triệu đồng.

Kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm này thuộc về Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng T.A.L; Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Khánh Hòa - Sở Xây dựng; chủ đầu tư là Sở GD&ĐT.

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc quyết toán công trình, cho thấy chủ đầu tư áp giá đúng với giá trị trúng thầu, khối lượng đúng với khối lượng mời thầu, nhưng do thiết kế tính sai khối lượng san lấp mặt bằng, dự toán tính sai khối lượng đất đắp, nên khi lập hồ sơ yêu cầu theo dự toán, nghiệm thu không kiểm tra kích thước hình học theo quy định. Vì vậy, không phát hiện khối lượng chênh lệch giữa thực tế thi công với thiết kế dự toán, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách hơn 1,562 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ sai phạm này thuộc trách nhiệm: Công ty TNHH Anh Vinh (đơn vị tư vấn giám sát); Ban quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng Khánh Hòa (đơn vị tư vấn quản lý dự án); Liên doanh nhà thầu Công ty TNHH Một thành viên Đăng Quang 79 và Công ty TNHH 2/4 Nha Trang; Sở GD&ĐT (chủ đầu tư).

Việc tính sai khối lượng trên cũng làm tăng các giá trị dự toán, nên làm tăng các chi phí khác với giá trị hơn 327,5 triệu đồng (chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác).

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT nêu cao trách nhiệm trong việc lựa chọn, thẩm định năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế; chỉ đạo Sở Xây dựng chấn chỉnh Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Khánh Hòa trong công tác thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán; Yêu cầu Sở GD&ĐT thu hồi lại của các đơn vị đối với khoản tiền hơn 327,5 triệu đồng về các chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác do dự toán tăng của việc tính sai khối lượng thiết kế.

Đối với khoản tiền hơn 1,562 tỷ đồng, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép đơn vị bù trừ khối lượng phát sinh ngoài thiết kế và thu hồi chủ đầu tư nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng; chỉ đạo lập thủ tục đầu tư và thanh quyết toán giá trị khối lượng công việc thi công vượt thiết kế vào giá trị công trình theo đúng quy định.

Trần Kiên

Tìm kiếm:✨

  • Thpt nguyễn thị minh khai, Vạn Ninh, ĐT Khánh Hòa, Dự toán, Tỉnh Khánh Hòa, San lấp, Quản lý dự án, Sở giáo dục đào tạo, Khánh Hòa, Khối lượng, Áp giá, Quyết toán, Sở GD, Thẩm tra, Lập hồ sơ