Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Báo Tổ Quốc: Khánh Hòa đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch 7 tháng đầu năm 2019

Theo ước tính đến hết tháng 7/2019, Khánh Hòa đã đón 4,15 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/khanh-hoa-don-hon-4-trieu-luot-khach-du-lich-7-thang-dau-nam-2019-20190812102529937.htm

Ảnh minh họa (nguồn: Giáo dục thời đại)

Trong đó, khách quốc tế khoảng hơn 2 triệu lượt, tăng hơn 24,8%. Doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước được 14.824 tỷ đồng, tăng 20,87%. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước tính được 24.041 tỷ đồng, tăng gần 25%.

Từ đầu năm đến nay, khách Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách quốc tế đến Khánh Hòa. Tính đến hết tháng 6/2019, Khánh Hòa đã đón 1,2 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 36,21% so với cùng kỳ; khách Nga 243.674 lượt, tăng 3,7%; khách Hàn Quốc 99.359 lượt, tăng 235,76%. Các thị trường khách Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Úc giảm từ 10 đến 15% so với cùng kỳ.

Năm 2019, Khánh Hòa đặt chỉ tiêu đón trên 6,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 7% so với năm 2018, trong đó có 3,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18%. Doanh thu du lịch đạt 22.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9%.

Lan Anh (t/h)

Tìm kiếm:✨

  • Khách quốc tế, Cùng kỳ, Lưu trú, Tổng thu, Khánh Hòa, Năm 2019, Ảnh minh họa, Năm 2018, Du khách, Tỷ trọng, Ước tính, Du lịch, Doanh thu, Canada, Đón, Chỉ tiêu, Cơ cấu, Australia, Hàn quốc, Trung Quốc