Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Báo VietnamNet: Đáp án 3 thử thách tìm điểm khác nhau ngày 27/8

Có 5 điểm khác nhau trong mỗi thử thách. Trong 1 phút, bạn đã tìm ra hết chưa?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Khoa học, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/trac-nghiem/dap-an-3-thu-thach-tim-diem-khac-nhau-ngay-27-8-562623.html

Bức tranh thứ 1:

Bức tranh thứ 2:

Bức tranh thứ 3:

Khánh Hòa(st)

Tìm kiếm:✨

  • Đáp án, Bức tranh, Thử thách, Khánh Hòa, Tìm ra