Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Báo VietnamNet: Dùng trí thông minh của bạn để 'biến' phép tính sau thành đúng

Hãy dùng sự thông minh của bạn để giải thích phép tính.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Khoa học, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/trac-nghiem/bai-toan-thach-thuc-tat-ca-nhung-nguoi-thong-minh-nhat-562828.html

Bạn có thể biến phép tính trên thành đúng?

Khánh Hòa (st)

Tìm kiếm:✨

  • Phép tính, Trí thông minh, Khánh Hòa, Giải thích, Thông minh