Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc tại Khánh Hòa

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/bo-truong-phung-xuan-nha-lam-viec-tai-khanh-hoa

Tìm kiếm:✨

  • Phùng Xuân Nhạ, Khánh Hòa, Bộ trưởng, Làm việc