Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Báo QĐND: Khánh Hòa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh

Ngày 23-9, tại Khánh Hòa, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 64 cho 135 học viên là trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khanh-hoa-khai-mac-lop-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-591771

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nội dung cơ bản của các bộ luật như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biển Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ...; tình hình quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; vấn đề dân tộc tôn giáo... Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; thứ tự di chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng, thứ tự các bước trong chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương...

VĂN HẠNH

Tìm kiếm:✨

  • Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biển Việt Nam, Khu vực phòng thủ, Ninh, Thứ tự, Kiến thức cơ bản, Bồi dưỡng, Khánh Hòa, Học viên, Chức danh, Bộ luật, Khai mạc, Cấp huyện, Trưởng phòng, Quốc phòng, Tôn giáo, Đường lối, Cấp tỉnh, Kiến thức