Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Báo VietnamNet: Đáp án khám phá dòng chữ ẩn dưới các bức hình ngày 6/9

Hãy so sánh đáp án để xem bạn đã nhìn ra hết đáp án chưa nhé!

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Khoa học, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/trac-nghiem/dap-an-kham-pha-dong-chu-an-duoi-cac-buc-hinh-ngay-6-9-566091.html

Bức hình thứ 1:

Từ ẩn dưới bức hình là: WORD.

Bức hình thứ 2:

Từ ẩn dưới bức hình là: SEE.

Bức hình thứ 3:

Từ ẩn dưới bức hình là: FROG

Khánh Hòa(st)

Tìm kiếm:✨

  • SEE, Đáp án, Khám phá, Khánh Hòa, So sánh