Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Báo VietnamNet: Quốc gia này có tên là gì?

Từ hình ảnh dưới đây, hãy cho chúng tôi biết tên của một quốc gia mà bạn đang nghĩ đến.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/trac-nghiem/quoc-gia-nay-co-ten-la-gi-565346.html

Đây là tên của quốc gia nào?

Khánh Hòa(Theo Bright Side)

Tìm kiếm:✨

  • Bright side, Nghĩ đến, Khánh Hòa, Quốc gia, Hình ảnh