Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Báo VOV: Đẩy nhanh xác định giá đất để thu nộp ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc xác định giá đất tại các dự án để thu, nộp ngân sách Nhà nước năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/kinh-te/day-nhanh-xac-dinh-gia-dat-de-thu-nop-ngan-sach-957380.vov

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã thu hơn 10.600 tỷ đồng, bằng gần 68% dự toán. Với tốc độ thu như hiện nay, tình hình thu ngân sách đang gặp nhiều khó khăn.

Việc thu thuế trong lĩnh vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ở tỉnh Khánh Hòa đạt thấp. Thu tiền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản trầm lắng, chỉ phát sinh 1 dự án với số tiền phải nộp chỉ 67 tỷ đồng, số còn lại thu nợ của các năm trước.

Khu đô thị Lê Hồng Phong 2 đến nay vẫn chưa được xác định giá đất.

Đến nay, nhiều dự án đã có quyết định giao đất như: khu sân bay Nha Trang cũ, Lê Hồng Phong… vẫn chưa xác định giá đất, nên chưa có cơ sở để thu tiền sử dụng đất. Đối với khu đô thị Lê Hồng Phong 2, lẽ ra phải nộp tiền thuế sử dụng đất từ 3 năm trước với số tiền dự kiến hàng trăm tỷ đồng, nhưng đến nay việc xác định giá đất vẫn chưa hoàn thành.

Hệ lụy là nhiều người xây dựng nhà ở nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị, các đơn vị ngành thuế tập trung thu hồi nợ đọng, chỉ đạo khai thác nguồn thu, đối với các dự án đã được giao đất.

Theo ông Vinh: "Đề nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính có việc xác định giá đất để thu tiền đối với các dự án. Cho rà soát lại, dự án nào có quyết định giao đất rồi, tích cực xác định giá đất để thu. Năm ngoái, chúng ta tích cực nên đỡ được phần nào. Năm nay, dự án có ít nhưng phải cố gắng đối với các dự án có quyết định giao đất, tích cực thu để tăng nguồn thu"./.

Tìm kiếm:✨

  • Sân bay Nha Trang, Lê Hồng Phong 2, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa, Nộp ngân sách, Công thương nghiệp, Giá đất, Lê Đức Vinh, Giao đất, Khánh Hòa, Thu nợ, Thu tiền, Lê Hồng Phong, Đẩy nhanh, Quốc doanh, Nợ đọng, Thu thuế, Trầm lắng, Sở tài chính, Vinh