Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Khánh Hòa: Hội nghị công tác dân tộc và Chương trình 135

Ngày 1/10, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác dân tộc và Chương trình 135 năm 2019. Tham gia hội nghị có hơn 150 học viên là các cán bộ cơ sở đại diện cho 16 xã và 20 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/dan-toc/khanh-hoa-hoi-nghi-cong-tac-dan-toc-va-chuong-trinh-135-tintuc448722

Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian từ ngày 1 đến 3/10, các học viên được tiếp thu nội dung 4 chuyên đề gồm: Xây dựng chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững tại địa bàn; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa phương; lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn về việc tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn; qua đó, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Khánh Hòa.

Xuân Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • Vùng dân tộc, Thiểu số, Miền núi, Giảm nghèo, Chương trình 135, Dân tộc, Phát triển kinh tế, Chính sách, Giám sát, Đảng, Tuyên truyền, Chủ trương, Khánh Hòa, Vận động, Học viên, Xây dựng kế hoạch, Bồi dưỡng, Lập kế hoạch, Tập huấn, Cấp xã