Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Báo Công Luận: Khánh Hòa kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

Từ đầu năm 2019 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Khánh Hòa kiểm tra 369 tổ chức đảng, 479 đảng viên (có 44 cấp ủy viên); giám sát 124 tổ chức đảng, 472 đảng viên (có 65 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/khanh-hoa-ky-luat-nhieu-dang-vien-vi-pham-post68963.html

ảnh minh họa

UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng, 15 đảng viên (có 10 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên; kiểm tra 138 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 47 tổ chức đảng, 148 đảng viên (có 93 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 5 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 trường hợp; kiểm tra 16 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 145 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng (khiển trách 1, cảnh cáo 1) và 70 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 36, cảnh cáo 19, cách chức 4 và khai trừ ra khỏi Đảng 11 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phẩm chất đạo đức, lối sống; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; tham nhũng, cố ý làm trái; những điều đảng viên không được làm; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; kê khai tài sản thu nhập...

PV

Tìm kiếm:✨

  • Cấp ủy viên, Đảng phí, UBKT, Thi hành kỷ luật, Khiển trách, Khai trừ, Đảng viên, Kế hoạch hóa gia đình, Tập trung dân chủ, Cấp ủy, Có dấu hiệu, Phẩm chất đạo đức, Khánh Hòa, Làm trái, Cảnh cáo, Kỷ luật, Khiếu nại, Ảnh minh họa, Cách chức, Đến mức