Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo Người Làm Báo: Ông Lê Hữu Hoàng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng, hiện là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Yến sào Khánh Hòa đã được HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Làm Báo, nguồn bài: http://nguoilambao.vn/ong-le-huu-hoang-hien-la-chu-tich-hoi-dong-thanh-vien-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-nha-nuoc-mot-thanh-vien-tnhh-nn-mtv-yen-sao-khanh-hoa-da-duoc-hdnd-tinh-khanh-hoa-bau-lam-pho-chu-tich-tinh-nhiem-ky-2016-2021-n16310.html

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng.

Trong khuôn khổ phiên họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, một trong những nội dung quan trọng là kiện toàn công tác nhân sự. Ông Lê Hữu Hoàng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 47/47.

Ông Lê Hữu Hoàng, sinh ngày 1/8/1967, tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa; Giám đốc Sở Tài chính; Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Trình độ chuyên môn là thạc sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp;

Ông Lê Hữu Hoàng - Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Công ty Yến sào Khánh Hòa nơi ông Lê Hữu Hoàng gắn bó trước khi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp này có hơn 5.500 lao động, năm 2018, doanh thu hơn 5.500 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 550 tỷ đồng/năm.

Thanh Bình

Tìm kiếm:✨

  • Tỉnh ủy Khánh Hòa, Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Khắc Định, Yến Sào Khánh Hòa, HĐND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa, Thị xã Ninh Hòa, Nguyễn Tấn Tuân, Hữu hạn, Bí thư, Ninh Hải, Nhiệm kỳ, Tỉnh ủy viên, Ủy viên, Sở tài chính, Nộp ngân sách, Khánh Hòa, Tỉnh ủy, Vốn nhà nước, Kiện toàn