Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Khánh Hòa là địa phương có tiềm năng lớn trong phát triển nguồn năng lượng mặt trời. Do đó, ngành điện Khánh Hòa đang đẩy mạnh các giải pháp tạo thuận lợi cho người dân trong việc đầu tư lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/10/day-manh-phat-trien-dien-mat-troi-mai-nha/277586

Tìm kiếm:✨

  • Năng lượng mặt trời, Ngành điện, Mái nhà, Hệ thống điện, Mặt trời, Khánh Hòa, Lắp đặt, Điện, Đẩy mạnh, Tiềm năng, Thuận lợi, Giải pháp, Địa phương, Đầu tư